Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: octubre, 2014

Resum de novetats de la reforma fiscal prevista pel 2015-2016

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES Tipus de la tarifa general: Es redueix de set a cinc trams, minorant els tipus progressivament entre 2015 i 2016 i següents. El tram més elevat, per a bases liquidables a 60.000 euros el tipus impositiu serà del 47% en 2015 i del 45% en 2016. Actualment el tipus impositiu és del 52%. Tipus de gravamen de l'estalvi: Primers 6.000€ Següents 44.000€ Resta Retenció Actualment 21% Primers 6.000€ 25% Fins a 24.000€ 27% 21% 2015 20% 22% 24% 19% 2016 19% 21% 23% 18% Retencions : -           Administradors i membres dels consells d'administració: L'any 2015 el percentatge serà del 37% i del 35% a partir de l'any 2016 (actualment el tipus aplicable és del 42%). El tipus de retenció a practicar per entitats amb import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros, serà del 19%. -